CIMULACT


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

</body>
</html>

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) participa en el projecte europeu CIMULACT (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020), finançat pel programa Horitzó 2020 i que involucra més de 1.000 ciutadans de 30  països europeus. Té com a objectiu principal donar rellevància a la importància i la responsabilitat de la recerca i la innovació europees així com a les iniciatives nacionals, mitjançant la participació dels ciutadans i les parts interessades en la cocreació d’agendes de recerca basades en visions socials, necessitats i demandes reals i validades.  

El projecte permetrà ampliar les perspectives i debatre sobre qüestions de ciència, tecnologia i innovació (CTI), augmentar l’alfabetització científica en un sentit ampli, que inclou la comprensió de la funció social de les CTI i crear coneixement compartit entre els actors científics, els responsables polítics i els ciutadans.

Els objectius de CIMULACT són:

  • Incloure els ciutadans en la formulació actual de les agendes de recerca i innovació de la UE.
  • Proporcionar informació concreta i única per a la identificació d’un futur programa europeu de recerca en base al coneixement de les preocupacions, desitjos i visions per a un futur sostenible millor manifestades per  1.000 ciutadans de 30 països europeus.
  • Fer que el futur sigui més accessible i d’ús comú compartit i debatut a través d’un debat públic més democràtic.
  • Fer que la recerca europea i l’agenda d’innovació siguin rellevants i responsables davant la societat mitjançant la participació dels ciutadans, les parts interessades i expertes en la cocreació d’agendes de recerca basades en visions, necessistats i demandes reals i validades.
  • Contribuir a la Responsabilitat en la Recerca i la Innovació  (RRI) a la UE a través de la participació pública i la inclusió en la identificació de futurs sostenibles millors.
  • Establir un nou estàndard per a la participació ciutadana mitjançant la integració de la ciència i la societat així com a través del desenvolupament, l’experimentació, la formació i l’avaluació dels mètodes de participació.

 

 Consultes ciutadanes organitzades en el marc del projecte CIMULACT:

 

               
Entitats relacionades amb FCRi